SIEM VS BEHAVIORAL ANALYTICS? WIE WINT DE WEDSTRIJD OVER HET VERKRIJGEN VAN INZICHT EN CONTROLE?

Behavioral Analytics: een alternatief voor SIEM?

ICT en Security specialisten binnen de gezondheidszorg worstelen met een overvloed aan informatie die te maken heeft met de beveiliging van de IC(M)T infrastructuur en om te kunnen zien of je te maken hebt met een cyberaanval of niet. We zien dat binnen de gezondheidszorg wordt gekeken naar een Security Information and Event Management (SIEM) als mogelijke oplossing om beter inzicht te krijgen, mede ingegeven door de komende GDPR wetgeving. Is dit de oplossing of moeten we verder kijken? En hoe zit dat met het Internet of Medical Things (IoMT) waar zorginstellingen mee te maken hebben of krijgen? En hoe maak ik een oplossing schaalbaar?

Tijdens deze Lunch & Learn willen we een kijkje geven in een andere manier om grip te krijgen op deze kritieke informatie.

De volgende thema’s worden behandeld tijdens de sessie:

  • Het “teveel logs en overvloed aan alerts” probleem
  • Kan ik met enige zekerheid zeggen dat mijn ICT infrastructuur nu al niet besmet is? Zitten ze al binnen?
  • Waarom focus op “known good” beter is dan alleen kijken naar de “known bad”
  • Hoe kan machine learning (supervised vs unsupervised) helpen met deze security vraagstukken?
  • Implementatie, beheersbaarheid en kosten van SIEM vs. Behavioral Analytics
  • Hoe zit dat met GDPR?
  • Demo Behavioral Analytics

U bent van harte welkom in ons Customer Briefing Centre in Amsterdam op donderdag 22 februari om 11.00.


AGENDA


10:30 – 11:00 Aankomst

11:00 – 12:30 Infosessie

12:30 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:00 Demo